چالش های مدیریتی مرتبط با اجرای سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
سال: 
1400
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
37
فایل منتشر شده: