درباره تک نگاشت

چیستی و چگونگی

تعیین مبانی، ارکان، چارچوب و مسیر پیشرفت کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید با مشارکت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان، محققان، نخبگان دانشگاهی و حوزوی جوانان این مرز و بوم صورت گیرد. به گونه تاریخ و تجارب گذشته، پیشرفتی همه جانبه و پایدار خواهد بود که مبانی اسلامی و اقتضائات ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.

اینک مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تلاش علمی، تخصصی و فکری درباره پیشرفت اسلامی – ایرانی، برگزاری نشست‌­های علمی و تخصصی، تاسیس اندیشکده ­های مرکز، انتشار صد­ها مقاله ارزشمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی از مراحل آن، در نظر دارد با هدف تولید دانش و گسترش و تعمیق ادبیات موضوعی در حوزه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، آثاری را به صورت تک‌­نگاشت‌های فاخر علمی منتشر نماید. تک‌­نگاشت، نوشتاری تخصصی و نیمه مبسوط است که توسط یک پژوهشگر خبره در یک موضوع خاص نگاشته می ­شود. تک‌­نگاشت از نظر حجم و محتوا، حد فاصل مقاله و کتاب است و نویسنده با پردازش و تحلیل یافته‌ها و مطالعات تخصصی پیشین و افزودن یافته­‌های پژوهشی جدید خود و تحلیل جامع و منسجم آنها افق‌های تازه ­ای را در زمینه مورد بررسی می‌گشاید.

سلسله تک‌­نگاشت‌های الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که در مجلدات مختلف منتشر می‌شوند، حاصل تلاش جمعی از استادان، اندیشمندان و محققان دانشگاهی و حوزوی است که مراحل مختلف نگارش، ارزیابی، ویراستاری، تدوین و نگارش را با نظارت متخصصان و اهل فن گذرانده است و در اختیار صاحب‌­نظران قرار می‌گیرد. امید است این محتوای علمی بتواند افق‌­های نو و روشنی را در پیش چشم متخصصان دانشگاهی و حوزوی بگشاید و هر روز در طی مسیر تدوین و تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت گام‌­های بلندتر و استوارتری برداشته شود.

اهداف

اهم اهداف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تهیه، جمع آوری و حمایت از نویسندگان تک نگاشت ها عبارت است از:

۱- ترغیب و تشویق صاحب نظران، محققان و نخبگان علاقه مند به تفکر در حوزه پیشرفت

۲- تولید دانش و محتوا در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گسترش و تعمیق ادبیات موضوعی در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

۳- جمع آوری محتوای تولید شده در این حوزه در قالب متون قابل استفاده جهت استفاده صاحب نظران، محققان و نخبگان کشور

تدوین تک نگاشت