تماس با ما

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل نصر، خیابان جلال آل‌احمد، جنب دانشکده اقتصاد، شماره 3، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دفتر انتشارات

تلفن: 88352075، 88634008، 88019446، 88014616