امور علمی و فناوری

نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

هنوز نظری ثبت نشده

نشست‌های اندیشه‌ورزی (دفتر اول: زندگی، علم، تمدن)

هنوز نظری ثبت نشده

افق ‏و‏ تدابیر علم و فناوری؛ ‏گزیده‏ مقالات ‏ارائه ‏شده ‏در‏ ‏ کنفرانس‌های‏ یکم‏ تا‏ پنجم ‏الگوی‏ پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

النموذج الإسلامي للتنمية المقالات المختارة (المؤتمرات من الأول إلى السادس، 2012-2017)

هنوز نظری ثبت نشده

(Islamic Model of Progress Selected Articles (1st to 6th Conferences, 2012-2017

هنوز نظری ثبت نشده