نظام ملی نوآوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
110
سال: 
1398
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
101

در راستاي شناخت مفاهيم و فرايندهاي نوآوري و در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه همه جانبه کشور از مجموعه مباحث مطرح در كارگروه چرخه نوآوري، تك‌نگاشت حاضر با هدف بررسي نظام ملي نوآوري در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در اولويت كار مؤلفان قرار گرفته است. در اين تك‌نگاشت به صورت اجمال تلاش شده است تا با بهره‌گیری از رویکردها و نگرش‌های مختلف، مفاهيم و مضامین نوآوري و فرايندهای آن تشریح شود. در ادامه، انواع نظام‌های نوآوری شامل؛ نظام ملي نوآوري، نظام منطقه‌اي نوآوري، نظام بخشي نوآوري و نظام نوآوري فناورانه معرفي و ادبیات غنی و فشرده از مباحث مرتبط به طور اجمال ارائه می‌گردد. نقطه قوت اين تك‌نگاشت بررسي و واكاوي مؤلفه‌هاي نظام نوآوري در ايران است كه به مقايسه این مؤلفه‌ها در محيط كلان اقتصادی اجتماعی فرهنگی مي‌پردازد و روندهاي اصلي و تغييرات این مؤلفه‌ها را در محيط كلان نظام در بازه زماني ده ساله مورد بحث و بررسی قرار مي‌دهد. در انتها ارائه شاخص‌هاي نظام نوآوري ایران و رتبه آن در سند «شاخص نوآوري جهاني» از ديگر مباحث مطرح در اين تك‌نگاشت است كه محتوای گزارش مي‌تواند براي سیاست‌گذاران و برنامه‌ريزان در خصوص منطبق نمودن مؤلفه‌های نظام‌ ملی نوآوري در كشور با اهداف سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت راهگشا باشد.
واژگان کلیدی: نوآوري، نظام ملی نوآوري، ايران، الگوي اسلامي ايراني، شاخص‌هاي نوآوري

فایل منتشر شده: