معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی (گفتمان علامه طباطبایی، استاد شهید مطهری، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری)

موضوع: 
زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
98
سال: 
1396
شابک: 
978-600-7611-
نظر: 
میانگین: 2.6 (5 رای)
شماره: 
83

چکیده
معنویت با اندیشه ایمان به غیب و اعتقاد به خدا از حیث هستی شناختی، نظریه فطرت توحیدی، بینش‌ها و گرایش‌های الهی از جهت انسان‌شناختی، با انگیزه قرب به حق سبحانه و تخلق به اخلاق الهی در نیل به حیات طیبه از زاویه غایت شناختی,التزام به شریعت حقه محمدیه (ص) و نقشه راهی که از طریق وحی قرآنی و بیانی ترسیم خواهد شد. از بعد دین شناختی و انگیخته عمل صالح پویا و پایای متناظر به اقتضائات زمان از حیث وظیفه شناختی و با مؤلفه‌هایی چون توحید، عبودیت، امامت، عقلانیت، عدالت و تمدن سازی تعریف بردار است که در ارتباط‌های پنج‌گانه: 1- ارتباط انسان با خدا؛ 2- ارتباط انسان با خود؛ 3- ارتباط انسان با جامعه؛ 4- ارتباط انسان با جهان؛ 5- ارتباط انسان متکامل با انسان کامل تجلی یابنده خواهد بود. معنویتی که در قالب راز و نیاز با محبوب, عبودیت در برابر معبود، معرفت، محبت، اطاعت و سنخیت با انسان کامل و مناسبات گفتاری - رفتاری الهی – انسانی تحقق‌پذیر خواهد بود. مسئله نوشتار حاضر معنا و مبنای معنویت همراه با مؤلفه‌ها و کارکردها و همچنین سلوک معنوی در عرصه‌های گوناگون و نقش بی‌بدیل و بی‌عدیل آن در پیشرفت همه جانبه در گفتمان انقلاب اسلامی است که بر مدار گفتمان علامه طباطبائی، امام خمینی (ره)، استاد شهید مطهری و مقام معظم رهبری تبیین خواهد شد. گفتمان یاد شده مبتنی بر فرضیه معنویت اسلامی کلید کمال و عنصر کارآمد در همه عرصه‌های حیات طیبه است خواهد بود. معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، معنویتی بالنده و فزاینده، جهادی - حماسی، فعال، سازنده و عامل پیشرفت در همه ابعاد حیات انسانی می‌باشد.
واژگان کلیدی: گفتمان، معنویت، انقلاب اسلامی، توحید، حیات طیبه، عدالت، غیب، علامه طباطبائی، شهید مطهری، امام خمینی و مقام معظم رهبری.

فایل منتشر شده: