مطالعات‌ تطبیقی‌ در‌ حوزه‌ خانواده

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
48
سال: 
1397
شابک: 
978-600-8865
نظر: 
میانگین: 2 (3 رای)
شماره: 
106

ازدواج حقیقتی است كه در نظام تكوين و تشريع بر سرتاسر كائنات و ملك و ملكوت و عرش و فرش سايه انداخته است و ريشه در اعماق باورهاي فرهنگي، اجتماعی و اعتقادات ديني و ملي ساكنان دهكده جهاني دارد. اقلیم‌های جغرافيايي، فرهنگي و قومي هر كدام به نوعي، بر سنت‌ها، آداب و تشريفات اين حقیقت آشكار سايه افكنده است. در اين ميان ازدواج در آيين توحيدي رنگ و بوي ديگري دارد كه بسيار متمايز از سبك و سیاق‌های اقلیم‌های فرهنگي و جغرافيايي شناخته شده جهان معاصر می‌باشد. از چنین منظری هرگونه برنامه‌ریزی در حوزه ازدواج و خانواده مستلزم فهم دقیق از مؤلفه‌های اثرگذار است. این نوشتار ضمن بررسی نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در حوزه ازدواج و خانواده، چگونگی تکوین بسترهای روان‌شناختی در کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر این اعتقاد است که شناخت لایه‌های مختلف ازدواج و خانواده، کارگزاران را در انتخاب راهبردهای مناسب کمک می‌کند.
واژگان کلیدی: ازدواج، خانواده، طلاق، فرهنگ، سن، تحصیل، پایداری، مولد

فایل منتشر شده: