شاخص‌های سلامت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

موضوع: 
زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
92
سال: 
1395
شابک: 
978-600-7611-
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
66

چکیده
هدف: شاخص‌های سلامت خانواده نماگری برای تعیین وضعیت خانواده بوده و نشان دهنده اثربخشی اقدامات و برنامه‌های ارتقاء سلامت خانواده می‌باشد. بنابراین، تعیین شاخص‌های سلامت خانواده یک ضرورت است، تا بر اساس سیاست‌گزاری‌ها، اولویت‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های استحکام‌بخشی نهاد مقدس خانواده یکپارچه شود.
روش: تعیین شاخص‌های سلامت خانواده به روش تحلیلی انجام شد که ترکیبی از روش مرور نظام‌مند، تحلیل محتوا، مرور ادبیات و گروه متمرکزی از نخبگان حوزه خانواده بود. برای این کار دو گروه از منابع مورد استفاده قرار گرفت. یک گروه از منابع كتب و مقالات چاپ شده در زمينه خانواده بود که در آن يافته‌ها و دیدگاه‌های مربوط به خانواده مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از آن منابع اسلامی بود. گروهی دیگر، متخصصان حوزه خانواده و از جمله اعضای اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل ارائه شده برای تحليل محتوا استفاده شد.
یافته‌ها: در این مجموعه ابتدا مبانی و مفاهیم شاخص‌های خانواده مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی و سپس مستندات مورد استفاده آورده شد که شاخص‌های سلامت خانواده بر آن مبتنی شده است و شامل منابع اسلامی، اسناد بالادستی و منابع علمی و پژوهشی است. سپس شاخص‌های خانواده در الگوی اسلامی ایرانی در چارچوب زیر ارائه شد: تعریف خانواده، شاخص‌های سلامت خانواده، تعیین‌کننده‌های سلامت خانواده، کارکردهای سلامت خانواده، نقش و جایگاه سلامت خانواده در پیشرفت و تمدن اسلامی و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.
نتیجه‌گیری: در راستای تعیین شاخص‌های سلامت خانواده اقداماتی از قبیل: تصويب، گفتمان‌سازی، نظریه‌پردازی، رصد، سنجش و پایش، ايجاد پایگاه داده‌ها، تجزيه و تحليل دروني و محيطي و تعیین بار مشکلات و مسائل خانواده لازم است.
واژگان کلیدی: شاخص، خانواده، الگوی اسلامی ایرانی، ازدواج

فایل منتشر شده: