درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
76
سال: 
1394
شابک: 
978-600-7611-
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
41

چکيده
يکي از حوزه‌های مطالعاتي و پژوهشي ناظر بر ادبيات علوم اجتماعی- انسانی و یکی از سؤالات اولی و مهم انسان، مسئله اندازه و مقدار (اعم از کیل، وزن و ...) و ابزار سنجش آنها بوده است. انسان بدون ارزیابی و اندازه‌گیری، چه کمّی و چه کیفی، ارتباطی با محیط پیرامونی خود و تغییرات و تحولات و پویایی‌های آن برقرار نمی‌کند. برنامه‌ریزی جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، هم منوط به مقوله اندازه‌گیری، ارزشیابی و ارزیابی است. به نحوی که هرگونه اشتباه در داده‌ها و آمارها، نتیجه‌ای جز خطا در تصمیم و اشتباه در طراحی و اجرای برنامه‌های عمل به همراه نخواهد داشت. از این رو، هرکدام از مسئله‌ها و مؤلفه‌هایی که در باب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اصول آن را که در نظر بگیریم، مقوله اندازه‌گیری و طراحی سنجه‌های ساده یا ترکیبی کمّی و کیفی را از اهميت بالايي بايد دانست. در اغلب علوم اجتماعی، به ویژه دانش اقتصاد با همراهی علم آمار، شاخص‌سازي و اندازه‌گیری‌های کمي و کيفي از مهم‌ترین و سخت‌ترین حوزه‌های توليد علم محسوب می‌شوند. با این حال طراحي شاخص در علوم اجتماعی- انسانی يکي از حوزه‌های عقب مانده و ضعيف است. سال‌ها است در اغلب مراکز علمي و حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرايي کشورهاي در حال توسعه مثل ايران، فعالیت علمی در باب سنجش و اندازه‌گیری به‌قدر کافی و وافی انجام نمی‌پذیرد. در حسابداری‌های زیست‌محیطی، حسابداری‌های ملی سبز، حسابداری‌های اجتماعی، شاخص‌های ترکیبی، سنجه‌های نابرابری و غیره وضعیت بسیار اسفناک است. این نکته زمانی آشکارتر می‌شود که توجه کنیم که شاخص‌های اقتصادی، صرفاً برای اندازه‌گیری و به عنوان عناصر منفعل، در اقتصاد نمود ندارند؛ بلکه کارکردی کاملاً فعال داشته و به عنوان ابزار حکمراني عملاً بسیاری از رفتارهای اقتصادی مردم و دولت‌ها را جهت‌دهی می‌کنند. در این تک‌نگاشت، سعی شد تا با معرفی گستره بحث در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تلاقی آن با ادبیات اندازه‌شناسی، به توصیف و تحلیل نقشه راه مقوله سنجش و اندازه‌گیری و سامانه‌های حسابداری مربوطه و حوزه کاربردی هر یک از آنها پرداخته و با معرفی اجمالی از مقوله اندازه‌گیری و سامانه‌های حسابداری، و مرور ادبیات موجود در بحث شاخص‌سازی شاخص‌های کمّی و کیفی، به معرفی دو نمونه عملی پرداخته شده است.

فایل منتشر شده: