تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
86
سال: 
1394
شابک: 
978-600-7611-
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
39

چکیده
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک برنامه راهبردی و کلان جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. چنانچه دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی را یک دغدغه ‌یا به بیان بهتر یک مسئله بدانیم، همانند تمامی مسائل در یک موقعیت مسئله مطرح می‌گردد. موقعیت مسئله‌ی دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک موقعیت بد ساختار است زیرا نمی‌توان به درستی موقعیت مسئله را توصیف نمود یا به بیان بهتر، شرح موقعیت مسئله خود یک مسئله است، چنین موضوعی ریشه در تعدد جناح‌های فکری و همچنین کنش‌های مقصودمند انسان‌ها دارد، لذا استفاده از رویکردهای کمی نظیر مهندسی سیستم‌ها دارای کارایی اندکی می‌باشد، در نوشتار پیش رو، پژوهشگران استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم که یک روش‌شناسی شناخته‌شده و پر کاربرد در حوزه‌ی مسائل انسانی است را به عنوان رویکردی جهت حل این مسائل پیشنهاد می‌دهند. این رویکرد در تک‌نگاشت، به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: سیستم‌های نرم، روش‌شناسی سیستم‌های نرم، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روش‌های حصول اجماع

فایل منتشر شده: