تربیت‌ و‌ رشد‌ معنوی‌ در‌ دوره‌ نوجوانی

موضوع: 
زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
55
سال: 
1396
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
86

تربیت و رشد معنوی فرزندان یکی از ضرورت‌های زندگی به ویژه در دوران معاصر است. کثرت عوامل تأثیرگذار بر تربیت، نفوذ رسانه‌های جمعی و فضای مجازی در ذهن و ضمیر نسل فعلی، اختلاف نسل‌ها و موانع ارتباط با نسل جدید و سهولت دسترسی به زمینه‌های ضد تربیت برخی از عواملی است که این ضرورت را دوچندان می‌سازد. از سوی دیگر، ضرورت توجه به نیازها و بهداشت معنوی فرزندان به ویژه نوجوانان، تقویت ابعاد دینی و اخلاقی و پرورش شخصیت جامع و یکپارچه در ساحت‌های مختلف و پیشرفت دانش‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی و معارف دینی در این زمینه احساس مسئولیت والدین در مقابل این ضرورت را مضاعف می‌گرداند. معنویت یکی از ارکان مهم الگوی پیشرفت اسلامی ايراني است، زیرا پیشرفت از نگاه اسلام مستلزم توجه متوازن به ابعاد جسمی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی است. بنابراین، تربیت و رشد معنوی، یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری پیشرفت است. در این جستار با نگاهی به مفهوم‌شناسی، مبانی و اصول تربیت دینی و معنوی، روش‌های رشد مذهبی یا تربیت معنوی را در دوره نوجواني پی می‌گیریم.

فایل منتشر شده: