تدوین الگوی نظری با صبغه اسلامی و ایرانی؛ راهکاری مناسب برای پشتیبانی نظری از فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در افق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
36
سال: 
1394
شابک: 
8
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
8
فایل منتشر شده: