امنیت اقتصادی نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
سال: 
1396
نظر: 
میانگین: 4.3 (3 رای)
شماره: 
82
فایل منتشر شده: 

دیدگاه‌ها

نقد منصفانه هست