افق ‏و‏ تدابیر ‏اقتصادی؛ ‏گزیده‏ مقالات ‏ارائه ‏شده ‏در‏ ‏ کنفرانس‌های‏ یکم‏ تا‏ پنجم ‏الگوی‏ پیشرفت

موضوع: 
زبان: 
انتشارات: 
تعداد صفحات: 
196
سال: 
1397
شابک: 
978-6874-4-85
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
فایل منتشر شده: