افق ‏و‏ تدابیر علم و فناوری؛ ‏گزیده‏ مقالات ‏ارائه ‏شده ‏در‏ ‏ کنفرانس‌های‏ یکم‏ تا‏ پنجم ‏الگوی‏ پیشرفت

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
408
سال: 
1397
شابک: 
5-31-6588-600
نظر: 
میانگین: 1 (1 رای)
فایل منتشر شده: