اخلا‌ق‌ حرفه‌ای‌ قضا‌ در‌ تمدن‌ اسلامی‌ و‌ نقش‌ آن‌ در‌ الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفت

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
182
سال: 
1397
شابک: 
978-600-8865-
نظر: 
میانگین: 3 (1 رای)
شماره: 
99

از جمله ارکان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامی بودن و بنای آن در چارچوب مبانی دینی است. از طرفی با جستجو در منابع اسلامی مانند آیات و روایات روشن می‌شود که اجرای قضاوت عادلانه از اصول و اساس جامعه مبتنی بر الگوی اسلامی است. با توجه به نقش بسزای قضاوت مطلوب در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این تحقیق به مبانی اخلاق حرفه‌ای قضا در تمدن اسلامی پرداخته می‌شود. پس از تحلیل و بررسی می‌توان گفت: مهم‌ترین شاخصه‌های اخلاق حرفه‌ای قضایی که می‌توان از طریق قرآن کریم و سیره‌ی معصومین (ع) و استفاده از منابع معتبر تاریخ استخراج نمود، عبارت‌اند از: رعایت مساوات و عدالت در دادگری و اجرای حکم، رعایت انصاف در دادرسی همراه با اخلاص در عمل و تهذیب نفس، خوش‌رفتاری و برخورد نیکو با دیگران، تحقیق و بررسی و ژرف‌نگری در دعاوی و احقاق حق از طریق رسیدگی پژوهشی، قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطئان، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نسبت به صاحبان حق.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه‌ای، عدالت قضایی، تمدن اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

فایل منتشر شده: