مولفه‌های تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
158
سال: 
1398
شابک: 
978-600-8865-
نظر: 
میانگین: 2.7 (3 رای)
شماره: 
102

جامعه سالم در گرو وجود خانواده سالم است و خانواده سالم انسان‌هاي سالم تربيت ‌مي‌كند. توجه به خانواده در ايران مهم و اساسي است. چرا كه هم در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران به آن تاکید شده است. از سویی دیگر خانواده در ایران هدف تهاجمات فرهنگی غرب قرار گرفته است، و هدف آن آسیب به خانواده است. آسیب بر خانواده پیامدهایی دارد. پیامدهای آن شامل مشاجره، جدایی، بیراهه روی، طلاق، خودکشی و دگرکشی است. میزان هزینه‌هایی که آسیب خانواده برای فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌کند بسیار زیاد است. لذا تدوین مولفه‌های تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی، امکان ارزيابي و آسيب‌شناسي روند گذشته و تحليل وضعيت موجود خانواده را فراهم می‌سازد. و این گام اساسي در مصون‌سازي در مقابل تغييرات اجتماعی و فرهنگي، استحکام بخشی و تدوین هر گونه برنامه‌های ملی و منطقه‌ای درباره خانواده است. بنابراین مجموعه حاضر با تدوین مولفه‌های تحکیم و تعالی خانواده، درصدد است وضعیت خانواده‌ها را از نظر اهداف، نوع روابط، عملكرد، انسجام و استحكام، قواعد و ارزش‌ها، نقش‌ها و ساختار و عملکرد، تهدیدات، آسیب ها، نقاط قوت، ویژگی‌ها، عوامل و موانع مورد بررسي قرار دهد. همچنین درصدد تدوین مولفه‌های ازدواج پایدار، عوامل استحکام‌بخش خانواده، مولفه‌های رشد و پویایی خانواده، عوامل آسیب و تخریب خانواده، نقش تحولات اجتماعی بر خانواده و منابع حمایتی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این مجموعه که به سفارش اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است، ابتدا مفهوم خانواده در الگوی اسلامی ایرانی مطابق مبانی و شاخص‌های مورد پذیرش اندیشکده آورده شده است و سپس مباحث در 7 محور دیگر و هر فصل شامل چندین موضوع مورد بحث قرار گرفته است. محورها و موضوعات مورد بحث در این مجموعه به شرح زیر است: 1- ازدواج پایدار؛ 2- استحکام‌بخشی خانواده؛ 3- رشد و پویایی خانواده؛ 4- عوامل تخریب خانواده؛ 5- نقش تحولات اجتماعی بر خانواده؛ 6- منابع حمایتی خانواده و 7- طلاق به عنوان شکست در ازدواج. همچنین در این مجموعه سعی شده است تا مجموعه‌ای از متغیرها، مفاهیم، مؤلفه‌ها و عناصر مرتبط و اثرگذار بر خانواده مورد بحث قرار گیرد. مباحث مزبور از منابع پژوهشی، نظریه‌ای و کتب استخراج شده است. اطلاعات این مجموعه می‌تواند مورد استفاده اندیشمندان، محققان و تمامی مدیران و دست‌اندرکاران حوزه خانواده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: خانواده، تعالی خانواده، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

فایل منتشر شده: 

دیدگاه‌ها

مولفه های تحکیم و. تعالی خانواده

سلام بی نهایت سپاسگزارم ولی دانلودش سخته نتونستم