نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

موضوع: 
زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
98
سال: 
1395
شابک: 
70 - 7611 - 6
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
63

چکیده
بی‌تردید پیاده‌سازی الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع، به نتایج و چشم‌اندازهای مطلوب رهنمون نخواهد شد. این نکته ما را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساسی رهنمون ساخته است که "پيشرفت براى همه‏ كشورها و همه‏ جوامع عالم، يك الگوى واحد ندارد ... پيشرفت در كشور ما - با شرایط تاريخى ما، با شرایط جغرافيائى ما، با اوضاع سرزمينى ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با ميراث ما - الگوى ويژه‏ى خود را دارد".
توسعه نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود در این راستا، جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و این مهم با عنایت به الزام قانون برنامه پنجم بر قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه، رسیدن به نسبت مالیاتی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای در کنار شرایط به وجود آمده به دلیل تحریم‌های اقتصادی بیش از بیش احساس می‌شود. در این تک‌نگاشت نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این راستا هدف بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور و نقاط ضعف و قوت آن و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و برنامه توسعه پنجم با توجه به درآمدهای نفتی می‌باشد. روش مورد استفاده تحلیلی – توصیفی می‌باشد؛ ابتدا نظام مالیات‌های اسلامی ارائه و ویژگی‌های آن تبیین می‌شود. سپس به بررسی کارکردهای مالیات در کشور و چالش‌های آن به بررسی اهم اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر و برنامه‌های آتی برای توسعه نظام مالیاتی کشور با تأکید بر مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، برنامه‌های توسعه اقتصادی، مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلاحات نظام مالیاتی

فایل منتشر شده: 

دیدگاه‌ها

سپاس