دکتر مسعود درخشان

اهمیت آینده‌پژوهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه بحران انرژی در اقتصاد ایران)

میانگین: 1 (1 رای)