دکتر علیرضا صدرا

الگوی توسعه و تعالی فرهنگی

میانگین: 5 (1 رای)

الگوی سیاسی حکمت متعالی؛ الگوی سیاسی متعالی

هنوز نظری ثبت نشده