خانه

دین‌ و‌ سرمایه‌ اجتماعی؛‌ واکاوی‌ ظرفیت‌های‌ موجود‌ در‌ مسیر‌ الگوی‌ پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

وضع‌شناسی‌ سه‌ دهه‌ اخیر مسائل‌ زنان؛‌ در‌ سه‌ حوزه‌ اشتغال،‌ آموزش‌ و‌ مشارکت‌ سیاسی

میانگین: 4.5 (2 رای)

مولفه‌های تحکیم و تعالی خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 2.5 (2 رای)

نظام ملی نوآوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

راهبردهای‌ آمایش‌ بنیادین‌ مبتنی‌ بر‌ تغییر‌ آب‌و‌هوا

هنوز نظری ثبت نشده

اخلا‌ق‌ حرفه‌ای‌ قضا‌ در‌ تمدن‌ اسلامی‌ و‌ نقش‌ آن‌ در‌ الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

پیش‌درآمدی‌بر‌ تغییرات‌فضایی‌در‌ایران

هنوز نظری ثبت نشده

بنیادهای‌ عدالت‌ فضیلت‌مند‌ و الگوی‌ ایرانی‌ اسلامی‌ عدالت

میانگین: 4.3 (4 رای)

تحلیل‌ و‌ ارزیابی‌ خردورزی‌ ایرانیان

میانگین: 2 (1 رای)