تک نگاشت‌ها

اندیشه دین‌شناخت پیشرفت، اندیشه ولایتمند مدیریت تغییر

میانگین: 2 (1 vote)
قیمت: 0 ریال

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

تحلیل تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر رشد بخشی - منطقه‌ای در ایران

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

تاملی بر مفهوم شهر اسلامی؛ مقدمه‌ای بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

توسعه پایدار اسلامی ایرانی از نظرگاه عدالت بین نسلی و محیط‌زیست

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

اصول اسلامی مدیریت پیشرفت در مساجد

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

مبانی روان‌شناختی خانواده و رابطه زن و شوهر با تاکید بر حقوق عاطفی متقابل

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال