روش طراحی ابزارهای مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
55
سال: 
1396
شابک: 
19
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال
شماره: 
19
فایل پیش نمایش: