درباره انتشارات

بسمه‌تعالی
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پی تعميق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه‌پردازي درباره مباني، اصول، شاخص‌ها و ديگر ابعاد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و تكامل فرد و اجتماع بر اساس تعاليم و ارزش‌هاي متعالي اسلام ناب محمدي (ص) با بهره‌مندي از آخرین دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند بشري، است. ايجاد و حفظ فضاي گفتماني اصيل و قوي در حوزه و دانشگاه و نیز در سطح جامعه حول محور الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از اهداف راهبردی و اثربخش مرکز الگو است. برای رسیدن به این عرصه از اهداف گفتمان‌سازی الگو، نقش انتشار آثار علمی مرکز بی‌بدیل و انکارناپذیر است و بی‌شک تولید و ارائه آثار علمی، آیینه تمام‌نمای پویایی و زایایی آن مجموعه در راستای اهداف تاسیسی‌اش می‌باشد. در این راستا، مرکز الگوی اسلامی ایرانی در تاریخ 20/11/1392 اقدام به تشکیل انتشاراتی با عنوان «الگوی پیشرفت» کرد تا بتواند ضمن مستندسازی آثار علمی، به نشر و فراگیرشدن گفتمان الگو بپردازد و با مشارکت صاحب-نظران و اندیشه‌ورزان در حوزه نظر و عمل، فضایی نخبگانی و عالمانه را ایجاد و بسترساز تحقق نظریه-پردازی و الگوسازی در حوزه پیشرفت اسلامی و ایرانی باشد. انتشارات الگوی پیشرفت دربرگیرند کلیه آثار مکتوب شامل: تک‌نگاشت‌ها، نشست‌های اندیشه‌ورزی، گفت‌وگوهای راهبردی، کتب اندیشکده‌ها، مجموعه مقالات سالانه کنگره‌ها و کنفرانس‌های مرکز و گزارش‌های علمی واحدهای مرکز الگو است. انتشارات مرکز، تمامی آثار و رویدادهای غیر مکتوب علمی و راهبردی (مانند آثار شنیداری و دیداری) را با توجه به سیاست‌ها و اهداف مرکز منتشر و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. همچنین، این انتشارات تاکنون نزدیک به 90 جلد تک‌نگاشت، بیش از 20 جلد نشست اندیشه‌ورزی، 10 جلد گفت‌وگوهای راهبردی، مجموعه مقالات شش دوره کنفرانس سالانه و ده‌ها کتب از اندیشکده‌ها را چاپ کرده و در اختیار مدیران و دست‌اندرکاران مرکز الگو و جامعه علمی کشور قرار داده است.