خانه

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 5 (1 vote)
قیمت: 0 ریال

شاخص‌ها و نماگرهای معنویت اصیل اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی تربیت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای (با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص‌گذاری‌ برای پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

عدالت محیطی راهکاری برای تحقق پيشرفت و توسعه پایدار ملی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال