خانه

نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (آمایش و پیشرفت (جلد دوم))

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 200,000 ریال

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی (عدالت)

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نشست‌های اندیشه‌ورزی (دفتر دوم: بنیان‌های فلسفی، پیشرفت اقتصادی، نظام‌سازی)

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نگاشت‌ها و نگرش‌هایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (آمایش و پیشرفت (جلد اول))

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 200,000 ریال

نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی (الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نشست‌های اندیشه‌ورزی (دفتر اول: زندگی، علم، تمدن)

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش بین‌المللی «ناپایداری توسعه پایدار»

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 70,000 ریال